04 stycznia 2016

10 Sesja Rady Gminy

30 grudnia 2015 roku odbyła się sesja rady gminy Łomazy. Oto informacja medialna z obrad: 

Łomazy mają budżet. Rada Gminy przyjęła go podczas sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku. Dochody to ponad 15 mln 54 tys zł. Wydatki to prawie 15 mln 130 tys zł. Prawie 250 tys zł przeznaczono na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Łomazy będą musiały też – jak większość samorządów – zwrócić część subwencji oświatowej za rok 2010. Ministerstwo wyliczyło ją za dużą, Gmina zwróci więc w tym roku prawie 110 tysięcy zł.

Budżet Gminy Łomazy na 2016 rok to 15 mln 54 tys zł po stronie dochodów. Dochody bieżące to 14 mln 617 tys zł, majątkowe natomiast to 437 tys zł., prawie 1 mln 900 tys zł to dotacje na zadania zlecone, 45 tys zł pochodzi za koncesje sprzedaży alkoholu, 5 tys zł to ewentualne kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, 290 tys zł to wielkość opłat za odbiór śmieci z posesji mieszkańców gminy a 2 i pół tys zł to pieniądze z innych samorządów na zadania realizowane w drodze porozumień.
Wydatki Gminy Łomazy zaplanowano na kwotę niespełna 15 mln 130 tys zł, z czego 12 mln 825 tys zł to wydatki bieżące a 2 mln 304 tys zł to wydatki majątkowe.

INWESTYCJE GMINY ŁOMAZY ROKU 2016:
wodociąg w Kozłach i Korczówce – 547 i pół tys zł.
remont, odbudowa i przebudowa 4 km drogi w Studziance (trasa Łomazy – Ortel) – 936 tys zł.
- dokumentacja na chodniki przy ul. Brzeskiej w Łomazach i w Dubowie – 50 tys zł.
budowa ulicy Słonecznej i Wesołej w Łomazach (II etap) – 80 tys zł.
kapitalny remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach – 90 tys zł.
Łącznie na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 mln 703 i pół tys zł.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz