17 listopada 2014

Organizacje pozarządowe Gmina Łomazy

Aktualne nabory wniosków

1.Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków  mija 10 marca  2016 roku, o godzinie 12:00. Szczegóły dostępne tutaj http://www.rownacszanse.pl/i266

2. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje z Fundacji Pocztowy Dar dotyczące rozwoju edukacji i aktywizacji zawodowej oraz ochrony życia i zdrowia. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł, wkład własny nie jest wymagany. Szczegół tutaj http://pocztowydar.org/wspolpraca-z-osobami-prawnymi/

3. Fundacja Banku PEKAO S.A. wspiera w swych działaniach m. in. stowarzyszenia. Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku jest przeznaczana na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury. Kwoty dotacji to średnio 3 tys. zł. Szczegółowe tutaj 

4. PATRIOTYZM JUTRA 2016do 7 lutego 2016 r. od 5 do 70 tys. z wkładem własnym finansowym min. 10 % http://muzhp.pl/files/upload/patriotyzm_jutra/patriotyzm_jutra_2016_-_regulamin.pdf


Baza organizacji na stronie Urzędu Gminy Łomazy tutaj

Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi link 

        Wszystkie organizacje zarejestrowane w KRS 
 1.  Fundacja "Korzenie i Skrzydła" w Dubowie Prezes Aniela Halczuk.
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lubenka "Czeladońka" Prezes Joanna Panasiuk
 3. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Lubenki" Grabarka" Prezes Urszula Panasiuk
 4. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "TŁOKA" w Koszołach Prezes Cezary Nowogrodzki
 5. Stowarzyszenie "Iskra" zapalamy do działania Prezes Agnieszka Kaliszuk 
 6. Fundacja Bialskie Horyzonty Prezes Andrzej Lubański
 7. Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka Prezes Łukasz Węda www.studzianka.pl
 8. Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju Prezes Jan Charycki
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Korczówce
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kopytniku
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Huszczy
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłach
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubence
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Studziance

  Kluby Sportowe zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej 
 1. Akademia Taekwon-do "Virtus" w Łomazach Prezes Artur Romaniuk
  http://www.tkdlomazy.blogspot.com
 2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Niwka" Prezes Marek Uściński
 3. Gminny Ludowy Klub Sportowo - Turystyczny "Niwa" Prezes Andrzej Lubański http://niwa.futbolowo.pl
 4. Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy "Florian" Prezes Piotr Gąsecki   
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Dubowie Prezes Tadeusz Stankiewicz 
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach Prezes Roman Stanilewicz
 7. Uczniowski Ludowy Pożarniczy Klub Sportowy „Zielawa” w Studziance w stanie likwidacji 
 8. Uczniowski Ludowy pożarniczy klub sportowy „Bór” w Burwinie
 9. Uczniowski ludowy pożarniczy klub sportowy „Żar” w Koszołach
 10. Uczniowski ludowy pożarniczy klub sportowy „Jawor” w Korczówce
 11. Uczniowski ludowy pożarniczy klub sportowy „Ognik” w Kozłach
 12. Uczniowski ludowy pożarniczy klub sportowy „Orkan”w Lubence
 13. Uczniowski klub sportowy „Bravo” w Huszczy
 14. Uczniowski klub sportowy „Nike” w Łomazach
 15. Klub Sportowy "Samson" w Łomazach